Integritetspolicy

Denna integritetspolicy förklarar hur vi hanterar dina personuppgifter och hur du kan utöva dina rättigheter avseende dataskydd. Integritetspolicy riktar sig till våra besökare på webbplatsen.

Hur behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar dina kontaktuppgifter när du använder kontaktformuläret på hemsidan. Detta gör vi uteslutande i syfte att kunna svara på eventuella frågor, införa rättelser och liknande kommunikation. Personuppgifterna, ditt namn och din e-postadress, sparas så länge kommunikationen pågår och som längst 24 månader i efterhand.

Insamling av statistik

När du besöker vår webbplats samlar vi in statistik som innehåller exempelvis ip-nummer och cookies, samt tidsstämpel. Det gör vi för att ta fram statistik över hur många som besöker vår webbplats. Den rättsliga grunden för denna behandling är vårt berättigade intresse att utveckla och förbättra webbplatsen.

Cookies och liknade teknologier

Vår webbsida använder cookies för att behandla dina personuppgifter på det sätt som beskrivs i denna integritetspolicy. De cookies vi använder används uteslutande för säkerhet och webbanalys (statistik).

Vem delar ni mina personuppgifter med?

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med våra leverantörer av e-post och analysverktyg. Vid sådana delningar behandlas dina personuppgifter konfidentiellt och skyddas av lämpliga säkerhetsåtgärder. Vi delar också dina personuppgifter med en myndighet om så krävs enligt lag.

Vilka rättigheter har jag?

Du har ett flertal rättigheter avseende dataskydd.

  • Rätt till registerutdrag: en rätt att få information om din personuppgiftsbehandling.
  • Rätt till rättelse: Rätt att få felaktiga uppgifter rättade.
  • Rätt till radering: Rätt att få vissa uppgifter borttagna.
  • Rätt till invändning: En rätt att invända mot vår behandling om den hanteras felaktigt.
  • Rätt till begränsad behandling: En rätt att kräva att personuppgiftsbehandlingen begränsas,
  • exempelvis om du motsätter dig uppgifternas riktighet.
  • Rätt att återkalla samtycke: Du kan när som helst återkalla ditt samtycke.
  • Rätt att lämna klagomål: Du har rätt att lämna klagomål till Datainspektionen om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med gällande regelverk.

Hur använder du dina rättigheter?

Om du har några frågor avseende dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss. Om du vill lämna ett klagomål till en myndighet ska du vända dig till Datainspektionen.

Vem är personuppgiftsansvarig?

Fulltext Media AB, org. nr 559014-3524, med adress Skärvstavägen 12, 88130 Sollefteå, är personuppgiftsansvarig .

Ändringar i denna integritetspolicy

Om integritetspolicyn uppdateras meddelar detta på vår webbplats.

Hur kontaktar du oss?

Om du har några frågor kring denna integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller hur du kan utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss på 0707-180883.

Integritetspolicyn uppdaterades senast 2019-03-12